Tutorials

วิธีทำ DeepVocal ร้องภาษาไทย

ในหน้านี้จะกล่าวถึงวิธีการทำ DeepVocal ให้สามารถร้องภาษาไทยได้ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ Tutorial นี้จะไม่บอกถึงการใช้งานโปรแกรม DeepVocal เบื้อต้น หากข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Discord username: Printto#4330

วิธีใช้ในหน้านี้สามารถใช้ได้กับคลังเสียง DeepVocal ภาษาไทยเท่านั้น และไม่รวมถึงการใช้คลังเสียงภาษาอื่นๆ มาร้องภาษาไทย

Content ข้อมูล:
 • การใส่คำ
 • การดัดเสียงวรรณยุกต์
 • คำพิเศษต่างๆ ที่ควรระวัง
 • ตัวอย่าง
 • การใส่คำ

  การที่จะสามารถใช้อักษรภาษาไทยในโปรแกรม DeepVocal ได้นั้น จะต้องปรับ Locale ของเครื่องให้เป็นไทยก่อน สำหรับระบบปฎิบัติการ Windows ในประเทศไทยโดยปกติจะถูกตั้งค่าไว้แล้ว แต่ถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้น สามารถทำตามได้ทาง ลิ้งค์นี้

  คลังเสียง Printto Magicbeat Thai Phase-1 รองรับภาษาไทยทุกรูปแบบที่ไม่มีตัวการันต์
  การใส่คำภาษาไทยจะแยกตัวสะกดออกเป็นอีกเสียงหนึ่ง เช่นคำว่า [รัก] จะถูกแบ่งเป็น [รั] + [ก]

  ข้อควรระวัง:
  - เนื่องจากคลังเสียง Printto Magicbeat ไม่รองรับสระ [อำ] ให้ใช้ [อัม] แทน
  - สระ [โอะ] ที่มีตัวสะกด ให้ใช้สระ [โอ] ปกติแทน เนื่องจากตัวโปรแกรมไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นสระโแะ หรือเป็นตัวสะกดมาต่อกัน

  การใส่เนื้อร้องภาษาไทยในโปรแกรม DeepVocal สามารถทำได้ 2 วิธี:

  1. ใส่เนื้อร้องทีละคำ

   วิธีที่เบสิคที่สุดในการใส่คำให้กับนักร้องเสียงสังเคราะห์ ใส่เนื้อร้องลงไปทีละคำ

  2. ใส่ทั้งประโยคทีเดียว

   วิธีนี้หากคำใดมีตัวสะกด ให้แบ่งคำรอไว้ แล้วใส่เนื้อร้องทีเดียว
   วิธีนี้มีข้อควรระวังคือบางครั้งตัวคลังเสียงจะมองตัวสะกดเป็นคำควบกล้ำของคำต่อไป เช่น [บอก]+[รัก] ตัวคลังเสียงอาจมองเป็น [บอ]+[กรัก] ให้เว้นวรรคระหว่างคำนั้น

  การดัดเสียงวรรณยุกต์

  การจะทำให้เสียงสังเคราะห์ร้องภาษาไทยรู้เรื่องและเป็นธรรมชาตินั้น ปัจจัยสำคัณคือเสียงสั้นเสียงยาว และวรรณยุกต์ ซึ่งการใส่วรรณยุต์ให้เนื้อร้องไม่ได้กำหนดการดัดเสียงของคำนั้น ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้กำหนดเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและประสบการณ์ของผู้ใช้

  สำหรับโปรแกรม DeepVocal สามารถใช้ตัวโน๊ต [-] ในการกำหนด pitch แบบ Vocaloid หรือวาดเส้น pitch แบบ Cevio ก็ได้

  คำพิเศษต่างๆ ที่ควรระวัง

  บางคำในภาษาไทย เขียนด้วยสระเสียงสั้น แต่ออกเสียงด้วยสระเสียงยาว และในบางครั้งอาจเจอคำเสียงยาวที่ออกเสียงสั้น

  ลิสต์คำที่ควรระวังในเสียงสังเคราะห์ภาษาไทย:

  ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่โอกาศที่จะเจอคำเหล่านี้ คำต่างๆ ไม่ได้ออกเสียงสั้นยาวแบบนี้เสมอไป แล้วแต่ว่าเพลงนั้นๆ ออกเสียงแบบไหน

  ตัวอย่าง

  ตัวอย่างการใช้งาน DeepVocal ภาษาไทย  Copyright © 2019 PRINTmov